PaedDr. Iveta KOHANOVÁ, PhD.

miestnosť: M 146
tel./klapka: 02 602 95 883
Konzultačné hodiny:

po dohode e-mailom

e-mail: kohanova(at)fmph.uniba.sk
web: www.ifka.szm.sk

Rozvrh:

https://candle.fmph.uniba.sk/

Vzdelanie:

1. Certifikáty:

 • European Teacher: Initial Training of Secondary School Teachers, Marec-Apríl 2004, Palermo, Taliansko
 • ECDL
 • Akreditovaný skúšobný komisár ECDL

2. Účasť na projektoch:

 • European Teacher: Initial Training of Secondary School Teachers, Nórsko - Slovensko - Taliansko, 2003-2005
 • @SCIENCE: Towards an Accesible Science: Facilitating Access to Scientific Digital Resources for Visually Impaired Students, Belgicko - Rakúsko - Slovensko - Taliansko - Španielsko, 2006-2008
 • ESF JPD 3 BA-2005/1-063, Príprava európskeho učiteľa matematiky a fyziky v súlade s Bolonskou deklaráciou a Lisabonskou výzvou s cieľom jeho uplatnenia sa na európskom trhu práce
 • ESF JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, POZRI - Počítačové a prezentačné zručnosti pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva
 • MIS - Move In Science
 • Application of mobile technology in preparation of future mathematics teachers
 • Projekt NIL-I-005: MIM - Move In Mathematics Education

Vedecká a publikačná činnosť:

1.Účasť na konferenciách:

 • II YERME Summer School, 23-29 August 2004, Poděbrady, Czech Republic
 • COMPETENCES OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS: EUROPEAN VIEWS, 7-8 April 2005, Palermo, Italy
 • CIEAEM 57, Changes in Society: A Challenge for Mathematics Education, 23-29 July 2005, Piazza Armerina, Italy
 • Matematika v škole dnes a zajtra – 2005, 12. - 14. september 2005, Ružomberok, Slovensko
 • Third International Conference A.S.I.: Implicative Statistic Analysis, 6-8 October 2005, Palermo, Italy
 • I DON’T SEE THE PROBLEM: new prospects to access Mathematics and Scientific studies for Blind students, 3 December 2005, Rome, Italy
 • 3 Summer School YERME, Jyväskylä, Fínsko, 7.-13. augusta 2006
 • CERME 5, Larnaca, Cyprus, 20.-27.2.2007
 • ICME 11, Monterrey, Mexiko, 6.-13.7.2008
 • IMEM kongres, Spišská Kapitula, 9.-11.9.2009
 • CERME 7, Rzeszow, Poľsko, 9.-13.2.2011

2. Publikácie:

 • Iveta Kohanová – Možnosti sprístupňovania matematických textov v elektronickej forme nevidiacim, Diplomová práca, FMFI UK, Bratislava 2003
 • Iveta Kohanová – Mathematics and blind people, II YERME SUMMER SCHOOL 2004, WORKING GROUP IV -Linguistic and representation aspects of teaching and learning mathematics, Podebrady 2004,
  http://www.pedf.cuni.cz/kmdm/yerme/clanky_ucast/Kohanova.pdf
 • Iveta Kohanová – Mathematics and Blind People, Zborník 8 Bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky, s. 85-92, UK Bratislava 2004
 • Iveta Kohanová - The ways of solution of mathematical problems by blind people, Rigorous thesis, FMFI UK, Bratislava 2005
 • Iveta Kohanová - Attitude of visual impaired people to mathematics, Proceedings of CIEAEM 57, Changes in Society: A Challenge for Mathematics Education, Proceedings, p. 52-56, Piazza Armerina 2005,
  http://math.unipa.it/~grim/cieaem/cieaem57_kohanova.pdf
 • Iveta Kohanová – Mathematics and Blind People, Matematika v škole dnes a zajtra, Zborník 6. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou, Ružomberok 2005
 • Iveta Kohanová - Didactical situation in specific conditions, Acta Didactica Universitatis Comenianae - Mathematics, Issue 6, Bratislava, Comenius University 2006
 • Iveta Kohanová – Initial Training for Future Secondary School Teachers, Teachers to be, Quaderni ARCES, 2006
 • Iveta Kohanová – Comparison of observation of new space and its objects by sighted and non-sighted pupils, Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Larnaca : University of Cyprus, 2007
 • Iveta Kohanová – Teoretické rámce vo výskumoch v didaktike matematiky, 2. Zborník príspevkov štipendistov z projektu JPD 3 BA 2005/1-043, Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK, 2008
 • Iveta Kohanová – @Science project, ICME 11: Poster Presentations and Round Tables, San Juan: IEPSA, 2008
 • Gruska D., Kohanová I., Slavíčková M. - Application of mobile technology in preparation of future mathematics teachers, Teaching, Learning, and Technology in Higher Education, [Washington] : ISTE, 2009, s. 21
 • Horňanský M., Lecký P., Kohanová I. - Editor Lambda – Nástroj na sprístupnenie matematiky nevidiacim a jeho rozširovanie na Slovensku, Konferencia DidInfo, Banská Bystrica, 2009, s. 90-93
 • Kohanová I., Slavíčková M. - Development of Pedagogical Content Knowledge in preparation of future mathematics' teachers, IMEM Congress 2009, Ružomberok: Catholic University, 2009, s. 572-581
 • Kohanová I., Slavíčková M. - Mobille technologies in mathematics teaching, IMEM Congress 2009, Ružomberok: Catholic University, 2009, s. 112
 • Kohanová I., Slavíčková M. - Hra Kvarteto ako príklad adidaktickej situácie, 41. konferencia slovenských matematikov, Žilina: EDIS, 2009, s. 29-31
 • Kohanová I.: Report from mobility, Journal of Mobility Participants' Contributions, Bratislava 2010, ISBN 978-80-89186-67-9, p.57-59
 • Kohanová I., Slavíčková M.: Developing key competences by Problem solving method, Journal of Mobility Participants' Contributions, Bratislava 2010, ISBN 978-80-89186-67-9, p.60-62
 • Kohanová I. - Metóda problem solving v príprave budúcich učiteľov matematiky, Acta Mathematica, Vol. 13, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, p. 127-132
 • Kohanová I., Regecová M. - Softvér GeoGebra ako nástroj dynamickej matematiky pre sekundárne vzdelávanie, Symposium on Computer Geometry SCG '2010 : Proceedings, Vol. 19, Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010, p. 66-78

3. Spolupráca:


späť na zoznam členov oddelenia